Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01459
05-10-1960
Samenvatting
Uitvoerige persoonlijke brief van Beyen met een weergave van de plannen van De Gaulle en zijn beweegredenen.
Hoewel de plannen t.a.v. Europa en van de NAVO te scheiden zijn, zijn ze beide uiting van een dezelfde mentaliteit en politieke conceptie. De plannen zijn niet scherp omlijnd; dit ligt in de lijn van De Gaulle's tactiek. Zijn plannen zijn bijna steeds een mengsel van visionaire gedachten en verouderde idée fixes. De drie leidende gedachten worden echter geen van drieën aanvaard door de vijf andere regeringen.
1) een eigen soort nationalistrische mystique die de begrippen vaderland, volk, staat en regering als facetten van één en dezelfde realiteit doet zien. De visie is niet uniek voor De Gaulle. Ook Mendès-France en Bidault bedienden zich hiervan. 2) Engeland behoort niet tot Europa. Het gevaarlijke is dat de Britten het hier eigenlijk wel mee eens zijn en daarom zo moeilijk tot een positieve houding tegenover Europese plannen te krijgen zijn. 3) Derde factor in het politiek denken van De Gaulle is dat hij de toekomst van Europa ziet als onafhankelijke macht tussen de VS en Rusland in.
Gevreesd moet worden dat de vijf geen volledig nee op de Franse voorstellen willen zeggen. "Maar uit vrees om te pregnant te zijn, zou men gemakkelijk 'just a little pregnant' kunnen worden."
Beyen meent dat er geen inpassing moet komen van de bestaande gemeenschappen in een nieuwe topstructuur. De door de Fransen voorgestelde topstructuur 'gets the worst of both worlds". Het tast het tussen de zes bereikte aan en sluit de weg voor de Britten af.
Zie ook