Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01460
30-11-1960
Actoren
Nota
Samenvatting
Schmelzer vat zijn telefoongesprek met Kohnstamm samen waarin hij zijn bezwaren tegen de zienswijze van het Monnet Comité memoreerde. Deze zijn.
1. Tegen periodiek overleg van de ministers van defensie van de zes heeft Nederland bezwaar, omdat hiermee de NAVO wordt ondermijnd.
2. In het vage blijft of het voorbereidende werk voor de bijeenkomsten van de ministers van Buitenlandse Zaken en Onderwijs in een apart secretariaat in Parijs moeten worden verricht of dat deze kunnen worden verricht door een uit te bouwen apparaat van de Raad van Ministers te Brussel. NL is tegen het eerste, maar kan zich met het tweede verenigen. 3. Monnet suggereert de mogelijkheid om op de terreinen van buitenlandse politiek en onderwijs de regel van unanimiteit te verlaten. Dit is staatsrechtelijk en praktisch politiek niet haalbaar.
Schmelzer heeft de indruk dat Kohnstamm wel begrip heeft voor enige bezwaren. Verder geeft hij weer langs welke lijn Monnet verwacht dat de besprekingen van 5 december zouden leiden.