Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01474
18-12-1961
Actoren
codebericht
Samenvatting
Verslag conferentie ministers van Buitenlandse Zaken, 15 december 1961 over politiek overleg van de zes.
A) Enkele neutrale landen, zoals Oostenrijk, Zwitserland en Zweden willen zich associëren. De vraag is of landen die de politieke filosofie niet willen onderschrijven in een voordeliger positie moeten komen dan de lidstaten.
B) Toetredingsaanvraag VK, Noorwegen, Denemarken en Ierland. Dit doet de vraag rijzen of zij ook niet aan de politieke unie moeten deelnemen. Hier dreigt een situatie dat een economische en een politieke gemeenschap naast elkaar gaan ontstaan. Facultatieve deelname zou de Europese samenwerking kunnen verzwakken. Nederland heeft economische integratie altijd gezien als opstap naar politieke integratie. Nu dreigt het gevaar van het ontstaan van twee blokken, indien het VK c.s niet zouden toetreden tot de politieke unie.
De zes kwamen overeen dat deelname aan de politieke unie automatische voortvloeit uit een toetredingsaanvraag.