Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01475
22-01-1962
Samenvatting
De Vos van Steenwijk brengt verslag uit van de vergadering van de commissie Fouchet op 18 januari te Parijs.
De Vos stelde nogmaals dat Nederland zijn standpunt nader in overweging moet nemen indien het VK niet tot de Gemeenschappen zou willen toetreden, als consequentie van het ministerieel besluit waarbij de leden der gemeenschappen verplicht worden tot de politieke unie toe te treden. Het is daarom correct om het VK uit te nodigen tot volledige deelname aan de voorbereidingen van het statuut. Zou geen unanimiteit van de zes worden bereikt, dan was Nederland bereid andere modaliteiten voor dialoog met het VK te overwegen.
Fouchet concludeerde dat het VK pas in een later stadium geassocieerd wil worden bij de voorbereiding van het statuut. Dit vereist echter wel een politieke beslissing van de ministers.
Vervolgens stelden de Fransen een gewijzigd ontwerp-statuut aan de orde. De andere delegaties zagen hierin een achteruitgang t.o.v. het oorspronkelijke ontwerp. De Fransen stelden echter dat dit nieuwe ontwerp het enige voorstel is, waarop een nieuw Italiaans ontwerp in het vooruitzicht werd gesteld.