Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01477
12-2-1962
Samenvatting
Europese eenheid.
De rede van De Gaulle van 6 febr bevestigt dat hij in feite geen belangstelling koestert voor wezenlijke Europese eenheid, zelfs niet een waarbij het groeiproces de nationale staten tot uitgangspunt neemt. Wat hem voor ogen staat is 'une Europe organisee au tour de la France, par la France, pour la France'. Dit moet hem in staat stellen om Frankrijk opnieuw de rol in de wereld te spelen, waarop het z.i. historisch aanspraak kan en moet maken. De Europese gedachte is voor De Gaulle een middel en geen doel. Diverse ambtenaren lieten weten dat De Gaulle en Debré erop uit zijn om de integratie terug te brengen tot louter interstatelijke samenwerking.
Verschillende ministers, waaronder Couve, gaven informeel te kennen het niet met De Gaulle's zienswijze eens te zijn.
Van De Gaulle zijn geen offers te verwachten op het altaar der Europese samenwerking; hoogstens zal hij voor de vorm enkele concessies doen om de Europese landen aan zijn plannen te binden. Het ware een illusie zich in te beelden dat De Gaulle, eenmaal sterk en machtig, toegeeflijk zal worden.