Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01479
27-01-1965
Samenvatting
Betreft: Nota van Buitenlandse Zaken van 21-1-1965 inzake de Europese politieke samenwerking.
Op verzoek van de ministerraad geeft deze nota een samenvatting van het regeringsstandpunt inzake de EPS. In de afgelopen weken heeft zich een duidelijke ontwikkeling voorgedaan, die de politieke samenwerking van de zes weer tot een actueel vraagstuk heeft gemaakt. Vooral het gesprek Erhard-De Gaulle heeft nieuwe gegevens opgeleverd. Een nieuwe BZ-nota zou nuttige informatie kunnen verstrekken, aan de hand waarvan de ministerraad zijn standpunt van dec. j.l. zou kunnen toetsen.
Ringnalda geeft een overzicht van de punten waarop de nota van 21-1 afwijkt van het regeringsstandpunt dat op 7 december is bepaald.
Zie ook