Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01507
30-04-1959
Samenvatting
Verslag van de besprekingen van het Speciaal Comité voor de Europese Economische Associatie op 30 april 1959.
Het comité werd ingesteld door de Raad van de EEG op 16 maart en bestaat uit regeringvertegenwoordigers en leden van de Europese Commissie. Het comité moet de opmerkingen en voorstellen bestuderen die gemaakt zijn n.a.v. het rapport van de Commissie.
Tijdens de algemene gedachtenwisseling spraken allen m.u.v. de Fransen zich uit voor het totstandkomen van de EEA. Wormser liet weinig hoopvolle geluiden horen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat Frankrijk weer een nieuw element naar voren brengt in de keten van bezwaren. Wormser meende dat een EEA slechts een nieuwe discriminatie in het leven zou roepen, ditmaal gericht tegen Amerika en de onderontwikkelde gebieden. Van der Beugel meende echter dat men de zaken in de juiste verhoudingen moest zien. Indien men zich ook nog zou moeten verdiepen in speculaties over wat nu precies aanvaardbaar zou zijn voor anderen dan zouden de beraadslagen welhaast geen einde nemen.