Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie in kleine kring, 27 augustus 1957.
De vergadering is met spoed bijeengeroepen. De Pous en Luns zijn met Mansholt overeengekomen dat Den Haag een notitie zal opstellen die door Mansholt kan worden benut voor het gesprek met de andere leden van de Europese Commissie inzake de Europese Economische Associatie. In het stuk zal de algemene visie worden weergegeven. T.a.v. de te stellen voorwaarden voor de associatieregeling zal een meer genuanceerd accent moeten worden gegeven aan het Nederlands standpunt dan tot uitdrukking komt in de noga van BuZa. In een BEB-notitie wordt de nadruk gelegd op onbelemmerde uitvoering van de EEG. Daarnaast zal Nederland zich positief uitspreken over het samengaan van de zes en de zeven.
Drie Commissieleden (w.o. Mansholt) hebben het initiatief genomen voor een meer positief gesteld memorandum. Het is gewenst om Mansholt steun te geven om dit standpunt in de Commissie te verdedigen. In de notitie aan Mansholt zal worden uitgewerkt wat haalbaar is.