Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie, 9 september 1959.
Linthorst Homan deelt mee dat Mansholt hem heeft medegedeeld dat het overleg over de EEA in de Europese Commissie bijzonder weinig resultaten heeft opgeleverd. Alleen van Von der Groeben kreeg hij steun. In de a.s. Raadsvergadering zal worden aangekondigd dat de Commissie een nieuwe document aan het Speciaal Comité zal aanbieden.
De voorzitter (De Pous) meent dat op korte termijn een regeringsstandpunt moet worden voorbereid inzake de Europese Economische Associatie. Hierin moet het hoofdprobleem centraal staan, waarbijeen appreciatie moet worden gegeven van de huidige situatie en aangegeven wat de Nederlandse regering nu te doen staat.