Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie, 2 november 1959.
Besproken worden de BEB-nota en de kleine nota van BuZa met een samenvatting van het Nederlandse standpunt inzake de Europese Economischde Associatie. Beide nota's zijn t.a.v de conclusies niet geheel met elkaar in overeenstemming. Volgens Van Ittersum is Nederland op een cruciaal punt aanbeland. Er moet ernstig rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de EEA wordt geëcarteerd. Het is nodig na te gaan welke tactiek moet worden gevolgd, opdat de mogelijkheden voor een associatie maximaal worden benut, wanneer t.z.t. de onderhandelingen weer worden opgevat. De BuZa-nota kan dienen als begeleidende nota bij de notitie van de BEB.
De voorzitter concludeert dat Nederland niet moet trachten haar standpunt ten gunste van de associatie te forceren, maar kan wel elk voorstel tot uitstel ondersteunen. De vraag aan welke taktische benadering in laatste instantie, d.w.z. als niet aan de Nederlandse verlangens wordt tegemoetgekomen, de voorkeur wordt gegeven, wordt aan de ministerraad overgelaten. Besloten wordt dat een redactiecommissie o.l.v. Van Ittersum een nota voor de REA zal samenstellen.