Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie, 8 dec. 1959.
Gewezen wordt op de ontwikkelingen rond de zeven, die voor Europa zeker niet gunstig zijn. Deze zullen ook worden besproken met de Amerikaanse onderminister Dillon. Wel is er een voorstel om een contactcommissie in het leven te roepen.
Uitvoerig werd gesproken over de hulpverlening door de EEG. Enkele aanwezigen geven er echter de voorkeur aan dit door te verwijzen naar de OEES. Men vindt de EEG niet het juiste forum om deze hulpverlening te organiseren. Wel kan in EEG-verband een inventarisatie worden gemaakt wat er door de verschillende EEG-landen op het gebied van hulpverlening aan onderontwikkelde landen gedaan wordt. Daarna zoi men eventueel kunnen bestuderen op welke punten een coördinatie van het beleid in de EEG nuttig zou kunnen zijn en tenslotte zou men de vraag kunnen stellen of een additionele hulpinspanning door de EEG zou moeten worden verricht.