Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01535
31-05-1960
Samenvatting
Betreft: de voorstellen van de Europese Commissie voor de gemeenschappelijke landbouwpolitiek.
De reacties op de voorstellen voor het markt- en prijsbeleid in de verschillende landen getuigen van een gereserveerdheid. Er bestaat grote aarzeling bij het agrarische bedrijfsleven in enkele landen tegen het afbreken van nationale beschermende maatregelen. Nederland moet als meest belanghebbende bij afbraak van barrières positief staan tegenover de vorming van een gemeenschappelijke landbouwmarkt. Dit sluit niet uit dat t.a.v. de hoofdlijnen van de voorstellen de nodige kritiek wordt geuit. Daarnaast moet Nederland ook positieve suggesties en voorstellen doen.
T.a.v. de voorstellen voor het structuurbeleid wordt opgemerkt dat Nederland hier weinig belang bij heeft. Afwijzen van het voorgestelde structuurfonds heeft echter als bezwaar dat men daarmee de mogelijkheid tot het verkrijgen van concessies op het gebied van het markt- en prijsbeleid zou prijsgeven.