Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie, 7 juni 1960.
Het ministerie van Landbouw heeft een eerste notitie opgesteld over de voorstellen van de Europese Commissie voor de gemeenschappelijke landbouwpolitiek. De nota is volgens enkelen te vaag. Van Lennep meent dat er een duidelijker standpunt moet worden ingenomen t.a.v. het structuurfonds. Nederland moet zich wel tweemaal bedenken alvorens met het fonds in te stemmen. Voorts vreest men dat de prijzen zullen worden vastgesteld op het hoogste peil. Franke stelt dat Nederland naar het laagste prijspeil zal streven. T.a.v. het structuurfonds geeft hij toe dat de zaak te tweeslachtig is gesteld. Hij meent dat afwijzing van het fonds politiek moeilijk haalbaar zal zijn.
Zie ook