Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01543
01-1961
Samenvatting
Memorandum inzake het gemeenschappelijke vervoersbeleid in de EEG.
De Nederlandse regering acht het van groot belang dat onverwijld wordt begonnen met het overleg ter bepaling van de hoofdlijnen van het gemeenschappelijk vervoersbeleid. De regering heeft zich gebogen over de inhoud van het beleid en wil het memorandum aanbieden aan de regeringen van de andere lidstaten en daarmee een bijdrage leveren aan de spoedige discussie over de hoofdlijnen van het gemeenschappelijke vervoersbeleid.
Hoofdelement van dit beleid moet zijn het vrije verkeer van vervoersdiensten, dat een voorwaarde vormt waaronder een optimale arbeidsverdeling op vervoergebied tot stand kan komen.