Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies over een concept-memorandum inzake het gemeenschappelijk vervoersbeleid in de EEG.
Naar de opvatting die in Nederland, maar ook in verschillende kringen in andere landen wordt gehuldigd, onderscheidt de functie van het vervoer zich niet essentieel van die van andere onderdelen van het bedrijfsleven, zodat er geen reden is hiervoor een ander beleid te voeren. De gemeenschappelijke markt zal niet alleen goederen en andere diensten, maar ook de vervoersdiensten moeten omvatten,
Zie ook