Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie, 8 februari 1961.
2. Memorandum over het vervoerbeleid in de EEG.
Stijkel zegt dat Nederland op vervoersgebied to.v. de EEG-partners een bijzondere positie inneemt. De ervaring met de EGKS heeft geleerd, dat de anderen gaarne de discussie over de kenmerken van het vervoersbeleid ontlopen. Nederland heeft er echter belang bij dat de discussie op gang wordt gebracht. De doelstelling van de opheffing van belemmeringen moet ook betrekking hebben op de vervoerssector. Hoofdlijnen van het memorandum zijn: 1) het vervoer moet als tak van bedrijvigheid afzonderlijk worden beschouwd en niet alleen als een dienstverlenende functie als ondergeschikt aan andere bedrijvigheden worden bezien, 2) de totstandkoming van een gemeenschappelijke markt veronderstelt dat mededinging plaatsvindt, maar 3) deze mededinging mag echter niet onbeperkt blijven.
Belangrijk is dat onder dreiging van een Nederlands memorandum de Commissie tot spoed wordt aangezet met het indienen van eigen voorstellen.