Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie, 31 mei 1961.
Besproken wordt de gewijzigde nota (29 mei) inzake de Afrikapolitiek van de EEG. Fock wijst op de consequenties van de conclusie, dat met de vrijhandelszone met de geassocieerde landen beter niet zou kunnen voortzetten, doch dat een overeenkomstig Nederlands standpunt toch op al te grote moeilijkheden zou stuiten. Indien men ervan uit kan gaan dat de door Nederland gewenste standpunt niet kan worden gerealiseerd, lijkt een discussie hierover overbodig.
Van Oorschot wijst op de bezwaren van derde landen tegen exclusieve preferenties. Daarom wil hij een conclusie toevoegen dat op korte termijn een actie tot verlaging, resp. afschaffing van hoge tarieven op tropische producten gewenst is.
Kymmell constateert dat er overeenstemming is over de noodzaak dat de EEG speciale betrekkingen onderhoudt met de thans geassocieerde gebieden. Wat betreft de inhoud wordt op de eerste plaats gedacht aan hulpverlening. Op handelsgebied wil men af van de thans voorziene vrijhandelszoneregeling.