Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01552
26-05-1961
Samenvatting
Nota inzake het door de Commissie der EEG aan de regeringen der lidstaten overlegde Memorandum betreffende de aan het gemeenschappelijk vervoerbeleid te geven richting.
Het memorandum-Schaus bevat als algemene doelstelling van het vervoerbeleid 1) de uitschakeling van de belemmeringen in de vervoerssector, b) communautaire integratie van het vervoer, d.w.z. vrije verkeer van diensten op het gebied van het vervoer, 3) algemene organisatie van het vervoersstelsel binnen de Gemeenschap.
De beginselen, waarvan de Commissie zegt uit te gaan, stemmen i.h.a. goed overeen met de Nederlandse vervoerspolitieke visie. Het memorandum als geheel is echter weinig aantrekkelijk. De kritiek is dat het document in te geringe mate vrijheid voor het vervoer propageert. Er wordt niet krachtig stelling genomen tegen het dirigistische vervoersbeleid van sommige landen.
Zie ook