Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
SER-advies inzake de nieuwe associatieregeling met landen overzee.
De Commissie ISEA meent dat de voor de geassocieerde landen voorvloeiende voortdelen uit de toepassingsovereenkomst die gebaseerd is op deel IV van het Verdrag van Rome, naar waarde gehandhaafd moet blijven in de nieuwe toepassings-overeenkomst. Wel dienen de privileges die de geassocieerde landen ontvangen van hun oude moederlanden te worden afgebouwd.
T.a.v. de inhoud van de nieuwe overeenkomst meent de commissie dat de associatie zal moeten passen in het kader van de mondiale hulpverlening aan onderontwikkelde landen. Hulpverlening in de vorm van tariefpreferenties aan bepaalde landen is echter op den duur minder geschikt.