Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies inzake enkele fundamentele aspecten i.v.m. het memorandum van de Europese Commissie over het werkprogramma van de Gemeenschap gedurende de tweede etappe.
De Commissie ISEA meent dat wil het werkprogramma een reële basis vormen voor de komende activiteiten in communautair verband, dan dient de door het afbreken van de onderhandelingen met Engeland ontstane vertrouwenscrisis ongedaan te worden gemaakt. Daartoe dient binnen de EEG principiële bereidheid te bestaan over enkele basisvoorwaarden, t.w. 1) een verdere democratisering van de institutionele opzet van de EEG, 2) handhaving van de mogelijkheid tot toetreding van democratische Europese landen, 3) handhaving van het open karakter van de Gemeenschap ten opzichte van derde landen.
Zie ook