Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01576
25-04-1963
Samenvatting
Nota over het actieprogramma van de Europese Commissie.
In de CoCo van 8/1 is gesproken over het actieprogramma voor de tweede etappe, dat de Europese Commissie in oktober 1962 publiceerde. Besloten is een inmiddels door de BEB opgestelde nota te voorzien van uitvoerig commentaar. De Coco moet bepalen of deze nota in het licht van de ontwikkelingen (mislukken van de toetredingsonderhandelingen met Engeland) moet worden aangepast.
In het actieprogramma zet de Commissie uiteen welke doeleinden moeten worden nagestreefd, nl. de samenhang tussen de douaneunie en de na te streven economische unie. Het programma vormt een richtsnoer voor de regering om zich voor te bereiden op toekomstige commissievoorstellen. Zo geeft het aanwijzing voor uitbreiding van de werkterreinen van de Europese eenwording naar niet-economische terreinen, valt het politieke karakter van het document op, de vermelding van toetreding andere Europese landen en de vraag of de lidstaten bereid zijn bevoegdheden over te dragen aan het door de Commissie voorgestane supranationale gezagsorgaan te Brussel.
In deze BEB-nota wordt aandacht besteed aan 1) het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal, 2) de concurrentie in de gemeenschappelijke markt, 3 t/m 5) het gemeenschappelijk landbouwbeleid, vervoerbeleid en energiebeleid, 6) sociale politiek, 7 en 8) economische en monetaire politiek, 9) externe betrekkingen, 10) ontwikkelingshulp en 11) administratie en financiƫn.