Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Op 26 maart heeft de Commissie ISEA advies uitgebracht over enkele fundamentele aspecten m.b.t. de Europese economische integratie. Hoewel de ontwikkelingen sedertdien zich niet in gunstige zin hebben veranderd, herhaalt de commissie het belang van verdere democratisering van de EEG. In het aanvullend advies wordt de versterking van communautaire bevoegdheden en communautair beleid verder uitgwerkt.
Voorts meent de commissie dat er nog e.e.a. schort aan de coördinatie van het Nederlandse beleid inzake de Europese integratie. Deze coördinatie is ook belangrijk met het oog op de afstemming met corresponderende delen van het nationale beleid in de sociaal-economische sector.
Zie ook