Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies inzake de ontwerp-verordening betreffende criteria ter vaststelling van richtprijzen.
In het advies wordt commentaar geleverd op de in de ontwerp-verordening gegeven uitwerking van de drie groepen criteria, die bij de vaststelling van richtprijzen moeten gelden. Deze zijn resp. het agrarisch inkomen, de agrarische productie en de algemene economische ontwikkeling. T.a.v. het agrarische inkomsten stelt de Commissie ISEA dat deze niet alleen moet zijn gebaseerd op rationeel geƫxploiteerde landbouwbedrijven, maar ook op landbouwbedrijven welke van 'voldoende omvang' zijn om een optimaal gebruik van alle productiefactoren mogelijk te maken. Opgemerkt wordt verder dat het prijsbeleid niet hoeft te dienen voor landbouwbedrijven, die zich niet voldoende structureel hebben kunnen aanpassen. Aanvullende inkomenshulp zou daartoe meer geƫigend zijn.
Het productiecriterium is bedoeld om overproductie te vermijden en de mogelijkheid te schapen concurrerend te blijven of te worden.