Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies inzake het beleid t.a.v. de landbouwstructuur in de EEG.
Het advies bevat een commentaar op een deel van het actieprogramma van de Europese Commissie voor de tweede etappe betreffende het structuurbeleid in de landbouw en de ontwerpverordeningen betreffende de EOGFL en het Europees Structuurfonds.
De Commissie ISEA legt de nadruk op verbetering van de structuur die niet alleen tot productiviteitsstijging en concurrentieverbetering, maar vooral leidt tot een evenwichtige verhouding tussen productie en afzet.
A) In de verordeningen moet tot uitdrukking komen dat ook structuurmaatregelen buiten de agrarische sfeer in aanmerking komen. Afvloeiing van overtollige arbeidskrachten uit de landbouw moet via regionale ontwikkelingsprogramma's t worden gestimuleerd.
B) Het is ongewenst dat de hoeveelheid en aard van de steunverlening voor verschillende categoriëen structuurmaatregelen tevoren worden vastgelegd.
C) De uitvoering van het structuurbeleid dient te geschieden door de lidstaten, maar de coördinatie in EEG-verband dient verder te gaan dan het verplicht stellen van de overeengekomen doelstellingen.
D) Omdat de eerste maatregelen tot coördinatie niet voor 1965 verwacht worden, dringt de Commissie ISEA aan op versnelling van de procedure.