Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Conclusies CoCo, 27 sept. 1967.
Raadszitting EEG op 2 en 3 okt 1967
- Duitse verklaring over fusie Gemeenschappen. Duitsland zal pleiten voor onderhandelingen hierover die parallel lopen met de besprekingen over de toetreding van Engeland. Het ongewijzigde EEG-verdrag zou de basis voor de fuseerde Gemeenschap moeten vormen, aangevuld met hoofdstukken over energiepolitiek en research en technologische ontwikkeling. De achtergrond van dit Duitse streven om spoed te maken met de fusie is niet geheel duidelijk. De CoCo besprak de bezwaren tegen het Duitse voorstel. Ten eerste zullen de onderhandelingen zeer lang kunnen duren en zal de toetreding van Engeland daardoor worden vertraagd. Het tweede probleem betreft het bezwaar dat waardevolle institutionele elementen verloren gaan, vooral omdat de Fransen hun partners hun partners onder druk kunnen zetten door de koppeling met toetredingsonderhandelingen. Van Nederlandse zijde wordt vooral grote waarde gehecht aan bepaalde supranationale elementen van het EGKS-verdrag. Ook de Nederlandse wensen t.a.v. de rol van het Europees Parlement zijn relevant.
De Nederlandse delegatie zou zich moeten beperken tot het stellen van vragen en het aangeven van algemene uitgangspunten. Gevraagd kan worden of het wel juist is om het EEG-verdrag als uitgangspunt te kiezen.
Besproken werden verder het commissierapport over toetredingsaanvragen, de betrekkingen met Tunesië en Marokko, harmonisatiemaatregelen op veterinair gebied en delegatie van de bevoegdheden van de Raad aan de Commissie (veterinaire en warenwetgeving).