Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 10 jan. 1968.
De discussie handelt over de gevolgen van het afbreken van de onderhandelingen met Engeland. Daarbij ging het om de vraag welke verpichtingen voortvloeien uit de verdragen van Parijs en Rome. Aangenomen werd, dat deze zullen worden nagekomen, maar dat getracht moet worden de kloof met het VK zo min mogelijk te verbreden. Dit geldt a fortiori voor onderwerpen waar geen verplichtingen bestaan. De CoCo stelde voor om activiteiten die niet in de verdragen worden genoemd in gemeenschapsverband te staken en eventueel op te vatten samen met het VK en andere kandidaatleden. Wanneer de reacties van de vijf binnen zijn zou Nederland moeten beslissen over een definitief in te nemen houding.
In de conclusies worden de werkterreinen besproken die eventueel in een ruimer verband behandeld kunnen worden.
Zie ook