Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Voortzetting van de financiële steun aan de GASM en de LGO.
De coördinatiecie achtte het wenselijk dat Nederland meewerkt aan de totstandkoming van een nieuw derde Europees Ontwikkelingsfonds. Vragen zijn: omvang, doelstelling, verdeling hulp onder associé's, wijze van steunverlening (leningen/giften), terugvloeïng (bedrijfsleven), grootte Ned. Bijdrage, follow-up bij projecten, werking fondscomité en mogelijkheden van samenwerking met andere donors (ECA en Afrikaanse Ontwikkelingsbank) en de rol van de Europese Investeringsbank. De nota bevat de resultaten van de interdepartementale besprekingen.

Geconstateerd wordt dat de associatiepolitiek in feite haaks staat op het door Nederland voorgestane multilaterale hulpverleningsbeleid. De omvang moet gelijk zijn aan het tweede EOF. Alleen bij deelname van Nigeria en Oostafrikaanse landen of inschakeling Afrikaanse Ontwikkelingsbank verhogen.
T.b.v. de terugvloeiing (inschakeling van het Nederlandse bedrijfsleven) was de werkgroep verdeeld.
Zie ook