Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Hoogwater bespreekt een zojuist ontvangen memorandum van Buitenlandse Zaken "Richtlijnen voor het optreden van Nederland in de Europese Gemeenschappen". Over het stuk heeft nog geen ambtelijk overleg plaatsgevonden. Hoogwater vindt het stuk onvolkomen. BuZa heeft nog geen scherp inzicht in de mogelijkheden die Nederland ter beschikking staan voor het voeren van een doeltreffend Europees beleid. Sterker gezegd, men heeft geen enkel beleid voor ogen!
Hoogwater meent dat ook in de toekomst medewerking moet worden verleend aan de uitvoering van de Europese verdragen en ook de consequenties onder ogen moet zien. Men moet voor de eigen belangen waken. Voorts moet men bereid zijn tot consultatie van de regering van Engeland en andere Europese landen alvorens in Brussel definitieve besluiten te nemen. Voorts moet Nederland pogingen tot nauwer overleg van de vijf ondersteunen.
Regeringsonderhandelingen over toetreding lijken uitgesloten. Daarom voelt Hoogwater wel veel voor het aanzoeken van geen groep onafhankelijke experts die een rapport moeten uitwerken, dat als basis kan dienen voor toekomstige onderhandelingen.