Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01618
26-09-1960
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Brief aan Verrijn Stuart (vz. SER-ISEA).
Gemeenschappelijk Vervoersbeleid.
Stijkel vreest dat het te verwachten memorandum over het vervoersbeleid weinig samenhang zal vertonen en weer meer uit capita selecta zal bestaan. Daarom is hij tot de conclusie gekomen dat het de voorkeur verdient op korte termijn een nota te presenteren met de Nederlandse opvattingen over het gemeenschappelijk vervoersbeleid. De bijlage bevat een puntsgewijze opsomming van de hoofdgedachten voor zo'n beleid. De werkgroep Vervoer van de Commissie ISEA wordt gevraagd zich over de zaak te beraden.

Bijlage: Schema bevattende enige hoofdgedachten voor een van Nederlandse zijde in te dienen memorandum inzake een gemeenschappelijk vervoerbeleid in de EEG.
Zie ook