Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01619
26-10-1960
Samenvatting
Rapport van de Werkgroep Vervoer over de hoofdgedachten voor een gemeenschappelijk vervoerbeleid in de EEG.
De Werkgroep steunt het voornemen van de regering om op korte termijn bij de partnerlanden van de EEG en de Europese Commissie een memorandum in te dienen met de Nederlandse opvattingen over het gemeenschappelijk vervoerbeleid. Het schema met hoofdgedachten hierover bevat belangrijke aanknopingspunten voor een vervoerpolitiek.
Aan het einde van het rapport worden de door de commissie gewenste algemene beginselen voor de vervoerpolitiek samengevat. Belangrijkste oogmerk van de gemeenschappelijke vervoerpolitiek zal behoren te zijn het in het leven roepen en in stand houden van een gemeenschappelijke markt voor vervoerdiensten. Grondslag is dat het vervoer een zelfstandige bedrijfstak is, met dezelfde commerciƫle spelregels als andere takken van bedrijf, handel en industrie en die niet in meerdere mate of op andere wijze dan voor de overige takken van bedrijf geschiedt, dient te worden gebruikt als middel tot het bereiken van doeleinden van economische en sociale politiek.
Zie ook