Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief begeleidt de eindversie van het Nederlandse memorandum inzake het gemeenschappelijke vervoerbeleid in de EEG. (niet bijgevoegd).
Uit eerdere ervaringen met de EGKS en de discussies in de EEG kan worden geconcludeerd dat voor de Nederlandse opvattingen op het gebied van de vervoerspolitiek bij de overige verkeersministers weinig begrip bestaat. In de andere landen is op vervoersgebied een totaal afwijkende situatie gegroeid. Een in het Nederlands belang zijnde mededinging tussen de verschillende vervoertakken en een vrije toelating van buitenlandse vervoermiddelen stuit op aanmerkelijk verzet. Stijkel meent dat alleen gehoopt kan worden een voor Nederland bevredigende gemeenschappelijke vervoerpolitiek tot stand te kunnen brengen, wanneer hierover tijdig in de EEG-ministerraad een discussie op gang komt. Vanaf zijn aantreden heeft de staatssecretaris gepoogd de Europese Commissie te bewegen met voorstellen te komen. Ten einde te verhinderen dat de termijn tot 1-1-1966 verstrijkt zonder dat er een discussie heeft plaatsgevonden, is de gedachte van een eigen memorandum opgekomen.
Zie ook