Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01621
21-03-1961
Samenvatting
Het stuk van de staatssecretaris van V&W met het memorandum over het gemeenschappelijk vervoerbeid is uitvoerig in de Coördinatiecommissie besproken. Het is een bijzonder goed stuk geworden. "Ik ben verheugd, dat nu eindelijk eens geformuleerd is wat wij op het gebied van het vervoer zouden willen." In de CoCo had Fock erop gewezen dat de Stijkel hinkt op twee gedachten wat betreft de indiening. Men kan kiezen voor indiening a) bij de Europese Commissie óf b) het sturen aan de regeringen van de zes landen. De staatssecretaris kiest voor het laatste, zelf is Fock geneigd voor a) te kiezen en het nadeel van minder bruikbaarheid voor publiciteit te aanvaarden.