Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Regeling voor de landbouw in de vrijhandelszone.
I.h.k.v de besprekingen te Parijs in de Intergouvernementele Commissie voor de Vrijhandelszone over de landbouw is door LVV overleg gevoerd met BuZa en EZ. Vondeling heeft daarbij voorsteld dat het landbouwbeleid van de deelnemende landen regelmatig zal worden getoetst aan de doeleinden en regels van het verdrag voor de vrijhandelszone. In de ambtelijke besprekingen is bezwaar gerezen tegen opneming van de verplichting deze rapporten aan het parlement voor te leggen.
Vondeling meent dat deze verplichting het effect van de toetsing zal versterken. Zonder dit zouden de resultaten in de doofpot kunnen verdwijnen, als deze niet in bepaalde aanbevelingen kunnen worden uitgedrukt, of wanneer het in de Raad van de VHZ niet zou gelukken tot een beslissing te komen.
Vondeling verwacht dat de rapportage aan het parlement een te sterk doorgevoerde protectionistische politiek aan de kaak zal stellen.