Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01626
17-06-1958
Actoren
Brief en instructie
Samenvatting
Instructie voor de Nederlandse delegatie naar de landbouwconferentie van de lidstaten van de EEG.
Van 3-12 juli zal te Stresa de Conferentie van lidstaten bijeenkomen, bedoeld in art. 43 van het EEG-verdrag. Doel is de uitwerking van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor te bereiden door een vergelijking van de agrarische politiek van de zes, m.n. door het opstellen van een overzicht van middelen en behoeften.
In het stuk wordt de agenda van de conferentie besproken.

Bijgevoegd is ook een stuk over de huidige situatie en problematiek van de Nederlandse landbouw.