Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01627
15-08-1958
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de Nederlandse delegatie naar de Landbouwconferentie van de lidstaten van de EEG.
De conferentie te Stresa van 3-11 juli 1958 had tot doel het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor te bereiden door het maken van een vergelijking van het landbouwbeleid van de lidstaten en het opstellen van de belans van middelen en behoeften.
De conferentie droeg een informatief en oriƫnterend karakter. De aan de conferentie opgelegde taak bleek echter niet goed uitvoerbaar wegens het gebrek aan beschikbaar statistisch materiaal. Toch bleek er een onverwachte mate van overeenstemming te bestaan op een aantal belangrijke punten. De delegaties hadden het EEG-verdrag als uitgangspunt voor hun overwegingen te hebben aanvaard. In overeenstemming met de Nederlandse opvatting zal de conferentie van Stresa niet op een later tijdstip worden voortgezet.

Bijlagen: rede Vondeling, agenda, samenstelling Nederlandse delegatie, redevoeringen van leden van de Commissie en delegatieleiders, de werkgroepen, de resoluties.