Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01629
07-03-1960
Samenvatting
De Landbouwintegratiecommissie van de werkgeversverbonden is tot de conclusie gekomen dat in de voorstellen van de Europese Commissie voor een gemeenschappelijk landbouwbeleid vele gevaren schuilen voor de Nederlandse economie in het algemeen en voor de veredelingsindustrie in het bijzonder. De voorstellen in de huidige vorm zijn onaanvaardbaar. De commissie meent dat er waarborgen moeten worden geschapen, dat het prijsniveau van landbouwproducten niet stijgt boven een peil, dat voor de Nederlandse economie als geheel toelaatbaar is. Garanties dienen te worden gegeven om te voorkomen, dat de landbouwproductie door een te hoge prijsvaststelling zodanig stijgt, dat de invoer van landbouwproducten in de huidige omvang niet kan worden gehandhaafd. De commissie ontwaart in de voorstellen een autarkisch streven, dat in strijd is met het door het EEG-verdrag gehuldigde beginsel van harmonische ontwikkeling van de wereldhandel.