Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Gemeenschappelijke handelspolitiek t.o.v. het Oostblok.
Volgens het EEG-verdrag wordt de gemeenschappelijke handelspolitiek na afloop van de overgangsperiode gegrond op éénvormige beginselen, terwijl de Commissie onderhandelt over derde landen. Nu het 1969 is geworden, lijkt het fysiek onmogelijk te zijn om nog vóór 1970 de bilaterale akkoorden met derde landen te vervangen door gemeenschapsakkoorden. T.a.v. het Oostblok zal de Benelux er niet aan ontkomen om Frankrijk te volgen en ook een nieuwe overeenkomst te sluiten.