Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verklaring van de centrale verbonden van werkgevers en werknemers over een Europese Economische Associatie.
De verbonden beschouwden de totstandkoming van het EEG-verdrag als een belangrijke mijlpaal op weg naar de economische eenwording van West-Europa, doch niet als einddoel. Het streven dient gericht te blijven op het leveren van een bijdrage tot de ontwikkeling van het handelsverkeer met derde landen en in het bijzonder om binnen het OEES-gebied de belemmeringen in het handelsverkeer zoveel mogelijk op te heffen. Daarom betreuren de verbonden het dat de besprekingen in het Comité-Maudling niet tot nauwere samenwekring tussen de EEG en de overige OEES-landen heeft geleid. De bonden menen dat naast versterking van de EEG het streven gericht blijft te zijn op verbreding van de economische integratie. T.a.v. elk verzoek tot aansluiting bij de Europese Gemeenschappen dient men een ruim standpunt in te nemen. Hetzelfde geldt voor de associatieverzoeken, die kunnen worden gezien als een overgangsfase tot een volwaardig lidmaatschap.