Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01640
01-12-1959
Samenvatting
Brief aan alle OEES-posten.
Behandeling van het rapport van het Comité Spécial voor de Europese Economische Associatie door de ministerraad der EEG op 24 november te Straatsburg.
Voor Nederland was het belangrijkste probleem dat het Comité Spécial uitsluitend maatregelen aangaf, die het Europese probleem geenszins tot een oplossing brachten. Nederland was vooral ongerust over de maatregelen op tariefgebied per 1 juli a.s. Het memorandum-Hallstein kwam in het geheel niet tegemoet aan de wens te trachten de gevolgen van het intreden van tariefverlagingen binnen de zes en binnen de zeven zoveel mogelijk te verzachten. Nederland stelde voor te komen tot een algemene tariefsverlaging per 1 juli van zowel de zes als de zeven tegenover de gehele wereld. Het is Nederland niet gelukt hierover tot een afstemming in Benelux-verband te komen. In Straatsburg is de Nederlandse opzet niet geheel geslaagd.