Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01641
12-12-1959
Samenvatting
Gesprek met Baron Snoy et d'Oppeurs.
Tuyll had een openhartig gesprek met de baron, waarin deze openhartig was in zijn kritiek op de EEG, op de Amerikanen, maar ook op zijn eigen Belgische regering. Snoy hoopt na 31 dec., wanneer hij ambteloos burger is, meer te kunnen doen om de ontwikkelingen binnen de zes aan de kaak te kunnen stellen.
Snoy is enigszins teleurgesteld. In zijn optiek ligt in de conceptie van het Verdrag van Rome een vorm van samenwerking die op den duur tot een federatie van heel W-Europa zou kunnen leiden. Met het huidige Frankrijk en de huidige Europese Commissie o.l.v. Hallstein is dit verder naar de achtergrond verdwenen. Door zich enkel op de zes te richten, werken de Amerikanen deze ontwikkeling alleen maar in de hand. Snoy vreest voor een uitbarsting als de politiek van Frankrijk en de Commissie wordt voortgezet.
Voor een samengaan van de zes en de zeven meende Snoy dat hiervoor een sectorsgewijze benadering (zoals met de EGKS) moet worden gekozen.