Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag (Kurzprotokoll) van een Duitse interdepartementale bespreking inzake de Nederlandse voorstellen voor de economische uitbouw van de EPG.
De Nederlandse initiatieven zijn neergelegd in het regeringsmemorandum van 11 december 1952 en het voorstel van Blaisse in de Assemblee Ad-Hoc. Nederland wil de zaak aan de orde stellen tijdens de ministersconferentie te Rome op 24 februari. De vraag is hoe de Bondsregering staat tegenover economische integratie en welke sectoren komen hiervoor in aanmerking.
Algemeen was men van oordeel dat een samengaan op economisch gebied in het kader van de EPG noodzakelijk en ook van Duitse zijde toegejuicht werd. Van de zijde van het ministerie voor het Marshallplan werd gesteld dat men geen sectorsgewijze integratie ter hand moest nemen, maar een alomvattende integratie moest streven. De ministeries van Wirtschaft en de Handelspolitieke afdeling van het Auswärtiges Amt deelden deze mening.
De denkbeelden zijn niet nieuw, maar het nieuwe is de beperking tot zes landen en het scheppen van supranationale organen. Over de consequenties van de plannen lopen de meningen echter uiteen.