Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01649
18-02-1953
Samenvatting
Memorandum van de Nederlandse regering inzake de inrichting van de EPG.

In aansluiting op het memorandum van 11 december 1952 (en de brief van 14 februari over economische integratie) gaat Beyen nu in op institutionele kwesties. Het Europees parlement dient in zijn ogen te worden samengesteld uit vertegenwoordigers uit de nationale parlementen. Een directe verkiezing van de leden van het EP acht hij nog niet wenselijk.