Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01653
02-05-1955
Actoren
Notitie
Samenvatting
"Die Europäische Integration". Notitie voor de bijeenkomst van het Auswärtiges Ausschusses van 3 mei.
Na het afstemmen van het EDG-verdrag door het Franse parlement leek het einde van de Europese integratie nabij. In de notitie wordt gesteld dat Europa slechts kan leven als het zich verenigt. Voor Duitsland is het niet de vraag of het zich wil laten integreren maar waarin: in een vrije gemeenschap van een Europese integratie of een oostelijke. De volgende tendenzen doen zich voor: 1) versterking van het politieke raamwerk van de integratie, 2) horizontale integratie (d.i. economische integratie, zoals ook met het plan-Beyen wordt beoogd), 3) verticale integratie op deelterreinen, zoals energie en verkeer. Van de sectoren is met name de vreedzame aanwending van atoomenergie actueel.
Geconstateerd wordt dat er verschillende opties geponeerd werden om het integratieproces weer op gang te brengen, waaronder gesprekken tussen Nederland en België. Voor het a.s. gesprek van Adenauer met Pinay is van belang de erkenning dat het moment voor de verdere ontwikkeling van de integratie gekomen is.
Zie ook