Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01654
18-05-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Memorandum van de Benelux-landen aan de zes landen van de EGKS voor een "relance de l'idee européenne".
Franstalige en Duitstalige versie.

Het memorandum werd namens de drie ondertekenende landen op 08-05-1955 door de Belgische ambassadeur te Parijs aangeboden aan Seydoux van Affaires Etrangères.