Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag Duitse interdepartementale bijeenkomst ter bespreking van de resultaten van de conferentie van Messina.
Ophüls ziet in de Oost-West-besprekingen geen motief tegen, maar juist vóór het weer oppakken van het integratieproces. De wereldvrede is zonder evenwicht tussen Oost en West niet voorstelbaar. De Europese integratie is niet alleen een gebod voor de Europese politiek, maar ook voor de wereldpolitiek. Er moet geen tijd meer verloren gaan. Het communiqué van Messina is een compromis tussen de Duitse denkbeelden en het voorstel van de Benelux.
Verder gaat het verslag over de vorming van de studieconferentie o.l.v. Spaak.