Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01671
17-01-1969
Samenvatting
Nota over het komend overleg over de EEG-landbouwpolitiek inzake prijsvoorstellen en structuurmemorandum.
Met het oog op het optreden van onevenwichtigheden op de landbouwmarkt heeft de Europese Commissie een memorandum in het uitzicht gesteld, dat als grondslag moet dienen voor een fundamenteel overleg over het landbouwbeleid. Hierin spelen vraagstukken van agrarisch-structurele aarde een centrale rol. De nota bevat naast een beschouwing over de prijsverschillen voor 1969/70 een eerste commentaar op de structuurvoorstellen.
Met de uitgangspunten van het Memorandum kan worden ingestemd. Centraal daarin staat het voortgaan van de afvloeiing van de agrarische beroepsbevolking. De productiviteitsstijging mag echter niet gepaard gaan met een overeenkomstige toename van de productie. T.a.v. de financiering van de stuctuurmaatregelen wordt gesteld dat dit nationaal moet gebeuren en dus niet communautair. Verder is het creƫren van vervangende werkgelegenheid een essentiƫle voorwaarde voor het welslagen van de agrarische ontwikkeling.