Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01673
31-08-1960
Samenvatting
Ontwerp-conventie Europese Verkiezingen.
Van der Tak becommentarieert de door het Europees Parlement aan de Raad voorgelegde ontwerp-conventie t.b.v. de verkiezing van dit parlement d.m.v. rechtstreekse verkiezingen. Hij vraagt zich o.m. af of het nuttig is het passief kiesrecht uit te breiden tot niet-leden van nationale parlementen. Dit is o.m. in strijd met het EEG-verdrag. Bovendien wijst hij op de wenselijkheid dat de Europarlementariërs in de nationale parlementen gecorrigeerd worden voor al te 'Europese' denkbeelden.
Verder vreest Van der Tak dat uitbreiding van het aantal Europese parlementariërs mogelijk leidt aan een teveel aan Europese ijver. Als men het lidmaatschap van het Europarlement beperkt tot leden van de nationale parlementen behoeft rechtstreekse verkiezing geen bezwaar te zijn.
Zie ook