Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Franke bespreekt de nota van Luns inzake de fusie van de executieven en de versterking van de positie van het Europees Parlement. In het departementaal overleg was er vooral verschil van mening over het aantal leden van de toekomstige Commissie en begrotingsprocedure bij de budgettaire bevoegdheden van het Europees Parlement.
Franke meent dat Nederland terecht terughoudend is t.a.v. fusie van de Gemeenschappen, gezien de houding van Frankrijk tegen supranationale organen. Hij meent dat de Commissie de bevoegdheden moet krijgen van de Hoge Autoriteit.
T.a.v. het aantal leden van de Commissie neemt Nederland een geïsoleerde positie in. Franke meent dat de argumenten voor 9 leden sterker zijn dan die voor 14 leden (wat Nederland voorstaat).
T.a.v. de budgettaire controle van het Europees Parlement stelt Financi├źn zich terughoudend op. Men wil alleen instemmen met een zeer vergaand voorstel, als men weet dat het in Brussel niet haalbaar is.