Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01678
11-2-1959
Actoren
Memorandum
Samenvatting
22. Op 9 februari had Luns een onderhoud met zijn Belgische ambtgenoot Wigny. Hij zag het tekenen van het EEG-verdrag als een 'miracle', en dat de zes alles op alles moesten zetten dit wonder levend te houden en levensvatbaarheid te geven. Engeland acht de aaneensluiting van de zes niet alleen economisch maar ook politiek schadelijk en Engeland zal er alles aan doen om de EEG te laten mislukken. Wigny was bezorgd over de gedachte om het nu over de boeg van toetreding te gooien, m.n. van Engeland. Engeland zou dan proberen om de EEG van binnenuit af te breken. Luns gaf te kennen het hier niet mee eens te zijn.