Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01681
12-04-1961
Samenvatting
Suggestie van Economische Zaken voor een Nederlands inititiatief binnen de zes om te komen tot een uitnodiging aan Engeland tot toetreding tot de EEG.
1. De gedachte dat de zes Engeland zouden uitnodigen tot de EEG toe te treden is voor Nederland zeer aantrekkelijk. 2. Een andere vraag is of Nederland hiervoor het initiatief moet nemen. Indien men ervan uitgaat dat een Nederlands initiatief op een bepaald moment nuttig kan zijn, is het de vraag wanneer. 3. De staatssecretaris zou in de ministerraad kunnen stellen dat BuZa bereid is een dergelijk initiatief te nemen, mits op een opportuun ogenblik. 4. Uit oogpunt van opportuniteit dient de kwestie niet aan de orde te worden gesteld in het thans plaatsvindend ambtelijk overleg in de Studiecommissie te Parijs. Het is beter om zich eerst te concentreren op het parallele WEU-overleg.
Tot slot heeft BuZA nog enkele bezwaren inzake de inhoud van het door EZ beoogde Nederlandse initiatief. Het is niet verstandig dat de EEG richting Engeland met voorstellen komt over de verhouding tot het Gemenebest en de landbouw. Men kan beter Engeland uitnodigen het verdrag als zodanig te aanvaarden, met de clausule dat zij enkele specifieke regelingen kunnen krijgen, bv. voor het Gemenebest.
Zie ook